СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІН ТАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТЫ, 2019 ж. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, 2019 г.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы талдамалық негіз. Аналитическая справка по антикоррупции Приказ о проведении внутреннего анализа по антикоррупции

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізу туралы бұйрық. Приказ о проведении внутреннего анализа по антикоррупции