Практиканы ұйымдастыру

Келісім шарттар:

Балабақшамен

Кәсіптік практиканы өткізу туралы келісімшарт

Мектеппен

Кәсіптік практиканы өткізу туралы келісімшарт

Конференциялар

Байқау практикасы бойынша қорытынды конференция

Бұйырықтар

«Баланың мектептегі алғашқы күні» практикасына жіберу туралы бұйырық

«Білім алушының таңдауы бойынша» практикасына жіберу туралы бұйырық

«Жұмысшы мамандық», «Педагогикалық практикаға кіріспе» практикасына жіберу туралы бұйырық

«Сыныптан тыс жұмыс технологиясы» практикасына жіберу туралы бұйырық

1-4 курс студенттерін байқау және бақылау практикасына жіберу туралы бұйырық

Циклограмма

циклограмма 4курс

Өндірістік практиканы ұйымдастыру