Колледж миссиясы

«Гуманитарлық колледж» МКҚК миссиясы – адамзаттың рухани құндылықтарын сақтау және дамыту, қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес құзыретті мамандар даярлауда алдыңғы қатарлы білім мен ақпараттарды алу және тарату.

Колледж миссиясы 30.01.2014 жылғы №3 педагогикалық кеңесте қабылданды.

2017 жылдың 7 шілдесінде №13  педагогикалық кеңесте түзетулер енгізілді.