Сырттай оқу бөлімі

Нормативтік құжаттар

Сырттай оқу бөлімі туралы

Білім алушылардың ауысу және қайта жалғастыру ережесі

Сырттай оқу бөлімі контингенті

Нормативтік құжаттар

 Сырттай оқу бөлімінде қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру

СЫРТТАЙ ОҚЫТУ ФОРМАСЫ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ

Сыртқы бөлім студенттерінің курстық және бақылау жобаларын (жұмыстарын) рецензиялау туралы ережесі

Сырттай оқу бөлімінде педагогикалық практиканы

Оқу процесінің кестесі:

1-курс студенттеріне арналған оқу кестесі

2-курс студенттеріне арналған оқу кес

3-курс студенттеріне арналған оқу кестесі

Студентке әдістемелік көмек

Курстық жұмысты орындау туралы ереже

Практика күнделігі

Бақылау жұмыстары

Бастауыш білім беру 1-курс

Бастауыш білім беру 2-курс

Бастауыш білім беру 3-курс

Дене тәрбиесі және спорт 1-курс

Дене тәрбиесі және спорт 3 -курс

Мектепке дейінгі тәрбие 3-курс

Мектепке дейінгі тірбие және оқыту 1-курс